Zarząd
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach, reprezentuje Zarząd w składzie:
 
Prezydium Zarządu
 
Prezes - Paweł Pietrecki
Sekretarz - Marek Dziembała
Skarbnik - Jacek Pakuła
 
Członkowie Zarządu
 
Paweł Pietrecki
Krystyna Barczyk
Andrzej Muc
Marek Dziembała
Jacek Pakuła
Jacek Czaplicki
Jadwiga Sikora
Waldemar Ciepliński
Elżbieta Choroba
Dariusz Bromboszcz
Grażyna Pietrecka
Krystyna Remień
Marian Lubina
Copyright ZWIZD