Zarząd
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach, reprezentuje Zarząd w składzie:
 
Prezydium Zarządu
 
Prezes - Marek Dziembała
Sekretarz - Jacek Pakuła
Skarbnik - Paweł Pietrecki 
 
Członkowie Zarządu
 

Krystyna Barczyk
Dariusz Bromboszcz
Waldemar Ciepliński
Jacek Czaplicki
Janina Grzegorczyk
Krystyna Remień
Jadwiga Sikora
Krystyna Szczypa
Jan Ullmann

 

Copyright ZWIZD