Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach
pl. Wolności 9, 40-078 Katowice
Lokale do wynajęcia
Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Oferujemy stałą, kompleksową obsługę porządkową nad obiektem.

Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku:

 • Zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy.
   
 • Zamiatanie i sprzątanie posadzek komunikacji części piwnicznej budynku.
   
 • Mycie balustrad.
   
 • Omiatanie pajęczyn na klatce schodowej.
   
 • Mycie bram wejściowych.
   
 • Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych. 
   
 • Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych. 
   
 • Mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.
   
 • Mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Zakres prac porządkowych na zewnątrz budynku:

 • Zamiatanie chodników, placów i parkingów.
   
 • Zbieranie śmieci wokół budynku.
   
 • Koszenie trawników.
   
 • Grabienie liści.
   
 • Czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw.
   
 • Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych. 
   
 • Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych. 
   
 • Zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszojezdnych oraz posypywanie ich piaskiem.
   
 • Sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszojezdnych, kratek ściekowych.

ZWIZD Katowice Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Do pobrania Aktualności Lokale do wynajęcia Kontakt
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach - zarządzanie nieruchomościami - Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska.
Oferujemy obsługę administracyjną, finansową i księgową, obsługę prawną, utrzymanie techniczne i usługi sprzątające.
© 2022 ZWIZD Katowice