Utrzymanie czystości
Utrzymanie czystości
 
Oferujemy stałą, kompleksową obsługę porządkową nad obiektem.
 
 
Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku:
 
- Zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy.
Zamiatanie i sprzątanie posadzek komunikacji części piwnicznej budynku.
Mycie balustrad.
Omiatanie pajęczyn na klatce schodowej.
Mycie bram wejściowych.
Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych.
Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych.
Mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.
Mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych.
 
 
Zakres prac porządkowych na zewnątrz budynku:
 
Zamiatanie chodników, placów i parkingów.
Zbieranie śmieci wokół budynku.
Koszenie trawników.
Grabienie liści.
Czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw.
Czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych.
Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych.
Zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszojezdnych oraz posypywanie ich piaskiem.
Sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszojezdnych, kratek ściekowych.

 

Copyright ZWIZD