Obsługa prawna
Obsługa prawna nieruchomości
 
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów zapewnia Państwu profesjonalną obsługę prawną zatrudniając wykwalifikowany zespół Radców Prawnych.
 
 
Zakres obowiązków:
 
- Przygotowanie i wnoszenie do sądu spraw o zapłatę i eksmisję.
Prowadzenie w sądzie spraw o zapłatę i eksmisję aż do uzyskania prawomocnych wyroków i postanowień.
Kierowanie spraw zakończonych prawomocnymi wyrokami do postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ich aż do zakończenia.
Sporządzanie opinii prawnych.
Przygotowanie projektów umów najmu (dzierżawy) oraz zmian w ich zapisach.
Opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym umów z kontrahentami (wykonawcami prac remontowych, dostawcami mediów).
Przygotowanie materiałów niezbędnych do umotywowania stanowiska Zrzeszenia w sprawach spornych.
Sporządzanie wyciągów przepisów prawnych dotyczących działalności Zrzeszenia.
Na podstawie dodatkowego zlecenia, obsługa procesów sądowych.
Reprezentowanie Właścicieli przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 
 
 
Copyright ZWIZD