Obsługa administracyjna
Dział Administracyjny prowadzi zarząd poszczególnych nieruchomości w zakresie:
 
 
- Obliczania wysokości opłat czynszowych oraz opłat za świadczenia dodatkowe i ich bieżąca weryfikacja.
- Egzekwowania opłat czynszowych.
- Postępowań upominawczych, sądowych i komorniczych w stosunku do zalegających z opłatami najemców łącznie z eksmisjami.
- Porządku na terenie posesji poprzez firmę sprzątającą.
- Zawieranych i rozwiązywanych umów z dostawcami mediów oraz firmami świadczącymi usługi komunalne.
- Korespondencji z najemcami, urzędami oraz innymi instytucjami.
- Kontroli posesji poprzez prowadzenie wizji na terenie nieruchomości.
 
 
 
Copyright ZWIZD