Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach
pl. Wolności 9, 40-078 Katowice
Lokale do wynajęcia
Dla wspólnot mieszkaniowych

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną w imieniu i na rzecz Wspólnoty proponujemy Państwu:

 1. Przejęcie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.
 2. Obsługa rachunkowo-finansowa:
  1. prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów,
  2. prowadzenie rozliczeń oraz regulowanie ze środków Wspólnoty należności za dostawę mediów
  3. pobieranie oraz windykacja wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  4. dokonywanie rozliczeń i czynności zapłaty za prace remontowe lub usługi świadczone na rzecz nieruchomości,
  5. pobieranie i windykacja należności stanowiących przychody z nieruchomości.
 3. Sporządzanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji planu gospodarczego zatwierdzonego prawomocną uchwałą właścicieli.
 4. Przygotowanie rocznych budżetów Wspólnoty.
 5. Organizowanie corocznych zebrań właścicieli.
 6. Zapewnienie ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty.
 7. Kontrola realizacji umów z dostawcami mediów zawartych przez Wspólnotę.
 8. Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości nieruchomości.wspólnej oraz otoczenia.
 9. Obsługa techniczna:
  1. nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej,
  2. zapewnienie całodobowej obsługi technicznej dla usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
  3. nadzór nad pracami remontowymi przeprowadzonymi na podstawie Uchwał Wspólnoty.
  4. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy "Prawo budowlane".
ZWIZD Katowice Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Do pobrania Aktualności Lokale do wynajęcia Kontakt
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach - zarządzanie nieruchomościami - Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska.
Oferujemy obsługę administracyjną, finansową i księgową, obsługę prawną, utrzymanie techniczne i usługi sprzątające.
© 2022 ZWIZD Katowice