Utrzymanie techniczne
Dział Techniczny prowadzi:
 
  • Książki obiektów budowlanych
  • Okresowe przeglądy techniczne
  • Typowanie remontów w uzgodnieniu z właścicielem
  • Obmiary robót oraz weryfikacje kosztów remontów
  • Naprawy bieżące i konserwację budynków
  • Typowanie i przeprowadzanie remontów w ramach "szkód górniczych" 
  • Współpracę z inspektorem nadzoru budowlanego

 

 
NASZE WYRÓŻNIENIA
 
powrót
Copyright ZWIZD