Obsługa finansowa i księgowa
Dział Głównego Księgowego prowadzi:
 
- Indywidualne rozliczanie każdego budynku w zakresie przychodów i rozchodów.
- Sporządzanie comiesięcznych i rocznych sprawozdań rachunkowych dla nieruchomości z wyspecyfikowanymi kosztami i przychodami.
- Rozliczanie każdego najemcy w zakresie jego zobowiązań finansowych.
- Obliczanie nadwyżek finansowych należnych właścicielom nieruchomości.
 
 
 
Copyright ZWIZD